ORDENSREGLER PÅ SEDEN SKOLE.
 
Overordnet ”leveregel” på skolen:
 
Seden Skole skal være et trygt sted at gå i skole, hvor der er plads til alle og hvor alle viser respekt for hinanden.
 
Hver morgen bevæger 650 elever sig på vej til skolen, og vores mål er, at 650 elever hver morgen har lyst til at stå op og opleve skolen, som et rart sted at komme, og ikke mindst er motiveret for at være sammen med en masse andre ligesindede børn og unge og motiveret for at lære og blive dygtigere.
Indfrielsen af alle disse værdifulde målsætninger ”falder ikke ned fra himlen” og er ikke givet på forhånd.
Det er noget vi alle må gøre en indsats for at opnå, og hvordan kan det lade sig gøre?
 
Et vigtigt element er at efterleve følgende grundlæggende regler, som sigter mod en god trivsel og et godt læringsmiljø.:
 
  • Alle skal møde til undervisningen til aftalt tid og alle skal være forberedte til undervisningen, så der skabes den bedste læring og der opnås de bedste resultater.
  • Alle er lige værdige og alle har ret til at blive hørt og set.
  • Alle skal vise respekt for hinanden, så der skabes tillid og ligeværd.
  • Alle skal tale pænt og ordentligt til og om hinanden.
  • Fællessproget på skolen er dansk, og vi skal tale dansk, når vi er i fællesskabet/i klassen, og hvor der er flere nationaliteter tilstede.
  • Ingen må føle sig drillet, mobbet, eller chikaneret af andre.
  • Ingen må slå, true eller udøve vold mod hinanden.
  • Ingen må medbringe genstande, der kan bruges som slagtøj eller våben fx knive, softguns, værktøj m.m.
  • Ingen må udsætte andre for elektronisk mobning ved brug af mobiltelefon, computer eller andet elektronisk medieudstyr.
 
Udover disse vigtige samværsregler, har hver klasse selv vedtaget fælles ”leveregler” for samværet i klassen, i frikvarteret og i afdelingen.